niedziela, 7 listopada 2010

Gospodarka odpadowa

Każdy zakład żywienia zbiorowego jest zobowiązany do opracowania procedury postępowania z odpadami. Odpady można podzielić na niebezpieczne, np (świetlówki, baterie) i poprodukcyjne (np. opakowania czy zlewki). Zużytych świetlówek najlepiej pozbywać się poprzez ich zwrot w punkcie zakupu.

Odpadami poprodukcyjnymi można zająć się we własnym zakresie, ale tylko w pewnych obszarach. Resztki posiłków, niezużyte, przeterminowane surowce czy półprodukty są, najskuteczniej i zgodnie z przepisami sanitarno-higienicznymi, niszczone za pomocą młynka koloidalnego, który jest urządzeniem prostym, bezpiecznym i stosunkowo niedrogim.
Nie ma możliwości ich przekazywania niewyspecjalizowanym firmom, np na potrzeby zaprzyjaźnionych gospodarstw rolnych. Oleje smażalnicze powinny być również odbierane w zamkniętych i oznaczonych pojemnikach przez stosowna firmę. Pozostałe odpady, gromadzone zawsze poza pomieszczeniami bloku żywieniowego, są zbierane do kontenerów, czasem segregowane, a ich wywozem zajmują się firmy na mocy stosownych umów.
Więcej informacji na temat gospodarki odpadowej w Państwa zakładzie pod numerem telefonu 609 721 821 lub mailowo biuro@neostandard.pl.