sobota, 1 stycznia 2011

Banki Żywności - bezpieczny sposób na zapobieganie marnotrawstwu.

Jak Polacy kupują żywność? Coraz częściej z rozmachem i wyobraźnią buszując po marketach - pod warunkiem, że ich na to stać. W innym wypadku wizyta w markecie zamienia się w polowanie na okazje. Część Polaków zmuszona jest do szukania alternatywnych źródeł żywności, takich jak darmowe jadłodalnie dla ubogich czy pomoc Banków Żywności. Banki Żywności zbierają, przechowują i rozdysponowują żywność przekazywaną jako "nadwyżka" głównie przez sieci sklepów wielkopowierzchniowych. Sklep ma obowiązek dostarczyć żywność w pełni wartościową pod każdym względem. W ten sposób wychodzi na przeciw problemowi marnotrawstwa. Z Banków Żywności coraz częściej korzystają placówki żywienia zbiorowego zatroskane nie tylko o ilość i rodzaj darowanych im produktów, ale też bezpieczeństwo konsumentów. Każdy zakład żywienia zbiorowego, również ten działający charytatywnie, zobowiązany jest do wdrożenia systemów bezpieczeństwa żywności, z naciskiem na GMP i GHP. Żywność odbieraną z Banku Żywności obejmuje więc kontrola dostaw: opakowań, właściwości organoleptycznych i temperatury produktów.
Życzymy Bankom Żywności pomyślności w realizacji tak szczytnego celu, jakim jest pomoc żywnościowa. A organizacjom charytatywnym korzystających z ich usług zapraszamy na bezpłatne konsultacje i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa żywności i systemu HACCP. Więcej informacji pod numerem 609 721 821.