sobota, 5 marca 2011

Raport Państwowej Inspekcji Sanitarnej za rok 2009

Co roku Państwowa Inspekcja Sanitarna kontroluje wybrane obiekty użyteczności publicznej, w tym obiekty żywności i żywienia. W 2009 roku skontrolowano w ten sposób ok. 350 tysięcy obiektów żywności. Kontrole wykazały, że 26% z tych obiektów wprowadziło system HACCP, a ogólny stan techniczny i sanitarny obiektów żywności i żywienia systematycznie się poprawia. Największym odsetkiem obiektów z wdrożonym systemem HACCP może pochwalić się województwo śląskie, odsetkiem najmniejszym - opolskie.

To mówią nam liczby. A co mówią przedsiębiorcy? Wielu z nich ciągle traktuje GMP/GHP i HACCP jako zło konieczne wymyślone przez urzędników oraz narzeka na represje inspekcji. Skąd to niezrozumienie? Z niewiedzy kontrolowanych i kontrolujących. Ale o tym nie przeczytamy już w żadnym raporcie...