środa, 16 lutego 2011

Niebezpieczny benzen a HACCP

Benzen to jedna z najgroźniejszych trucizn przemysłowych powstała m.in.podczas spalania węgla i oleju opałowego. Przy bezpośrednim kontakcie z tym związkiem może dojść do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i krwinek. W latach 90-tych wysunięto hipotezę, że źródłem benzenu może być także żywność. Wtedy też wykazano, że kwas benzoesowy i jego sole, stosowane jako konserwant (głównie w sokach i napojach), mogą ulegać przemianie do benzenu w obecności kwasu askorbinowego, czyli popularnej witaminy C.
Po stronie producentów soków i napojów leży obecnie odpowiedzialność za monitoring obecności i ilości benzenu. Nie sposób pominąć tego zagrożenia w analizie zagrożeń systemu HACCP, jednak na przeszkodzie skutecznego opanowania zagrożenia leżą ciągle: niezidentyfikowanie wszystkich prekursorów tego związku oraz mechanizmów i warunków jego powstawania.