poniedziałek, 30 listopada 2009

Zalety mrożenia


Zamrażanie żywności jest metodą prostą i wysoce efektywną: niszczy drobnoustroje, hamuje niekorzystne reakcje biochemiczne i fizyczne. Zamrażanie powinno doprowadzić do temperatury -15 O C wewnątrz mrożonego produktu, co pozwala na zachowanie trwałości przez kilka miesięcy, nie tylko z korzyścią dla bezpieczeństwa produktu, ale i bez zmian jego jakości. Prawidłowe mrożenie i zamrażanie staje się więc istotnym elementem Dobrej Praktyki Produkcyjnej - pozwala opanować liczne, istniejące zagrożenia wynikające z natury mięs, ryb, warzyw, owoców i grzybów.